Medus Deneyim Paylaşım Merkezi

“ Medus Görüntüleme Merkezinde Dr. İlhan Yurdakul ile Alt Ekstremite Derin Yüzeyel Perforan Venöz Sistem Renkli Doppler Ultrasonografi Kursu ˮ
[.pdf] Program detaylarını indirmek için tıklayınız
Kurs Programı:
  • Ultrasonografide temel prensipler
  • Alt ekstremite kronik venöz yemezliğinde ultrasonografi
  • Ultrasonografi cihazlarının teknik özellikleri ve kullanımı
  • Olgularla alt ekstremite venöz sistem incelemeleri

medus venotrex kursu
medus venotrex davetiye 8 mayis 2015